Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-3-271-1-62/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 7 zadań dostawy
2 ZDW-DU-3-271-1-35/23 Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych... usługi
3 ZDW-RDWNS-271-1-100/23 Remont schodów zewnętrznych budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym... roboty budowlane
4 ZDW-DU-3-271-1-50/23 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
5 ZDW-DU-1-271-1-004/23 Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i... usługi
6 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
7 ZDW-RDWNS-271-1-109/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
8 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
9 ZDW-RDWT-271-1-101/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
10 ZDW-DN-3-271-94/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
Strona 1 z 3