Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 21
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
2 / Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-132/22 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-125/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
7 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
10 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
Strona 1 z 3