Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 37
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-113/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
2 ZDW-DN-4-271-118/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
3 ZDW-DN-4-271-123/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
5 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
9 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
10 ZDW-DN-4-271-4/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy i mostów w... usługi
Strona 1 z 4