Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 58
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
11 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
12 ZDW-DN-4-271-43/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-41/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
14 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
15 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
16 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
17 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
18 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
19 ZDW-DN-4-271-38/23 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1961K w m. Czasław –... usługi
20 ZDW-DN-4-271-40/23 Rozbudowa DW 949 w m. Osiek roboty budowlane
Strona 2 z 6