Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
21 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
22 ZDW-DU-3-271-1/1/23 „Dostawa 2 800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
23 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
24 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
25 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
26 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
27 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
28 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
Strona 3 z 3