Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 37
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
2 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
3 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
5 ZDW-DN-4-271-123/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
Strona 1 z 4