Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
2 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
3 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
4 ZDW-DU-3-271-1/2/23 "Monitorowanie 2 sztuk minikopartek JCB" usługi
5 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
6 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
7 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
8 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
9 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
10 ZDW-DU-1-271-1-004/23 Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i... usługi
Strona 1 z 3