Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-133/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 1 - 6, 18 - 27 i 29 - 30,
- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 13 - 17 i 31 - 33,
- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 7 i 28
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.01.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (13.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp23/postepowanie133_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. - 2.7., 2.13. - 2.33. swz - formularze oferty
 • zal nr 2.1.1. - 2.7.1., 2.13.1. - 2.33.1. swz - formularze ter
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 8.1. - 8.7., 8.13. - 8.33. swz - wzory umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminów (09.01.2023 r.)
 • zamienne str. 50, 53 i 69 swz - cz. opisowa (09.01.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (13.01.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (25.01.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.01.2023 r. godz. 09:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db8e222-80fe-4b72-b565-42cf95630896
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie133.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (czesci nr 15, 17 - 20, 22, 24, 25, 27 - 33)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesci nr 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesci nr 7, 16, 21, 23, 26)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 4)
Umowa:
1. Numer umowy : 63/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Kraków: drogi wojewódzkie nr 774, 780"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Lider Konsorcjum, F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Uczestnik Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 79/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 2 – RDW Kraków: drogi wojewódzkie nr 780, 781"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Lider Konsorcjum, F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Uczestnik Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

3. Numer umowy : 64/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 2 – RDW Kraków: droga wojewódzka nr 781"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Lider Konsorcjum, F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Uczestnik Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

4. Numer umowy : 111/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 09.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 4 – RDW Kraków: droga wojewódzka nr 791"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : AVR S.A. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

5. Numer umowy : 80/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 5 – RDW Kraków: droga wojewódzka 933"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Usługowo- Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot ul. Wł. Jagiełły 48, 43-155 Bieruń

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

6. Numer umowy : 81/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 6 – RDW Kraków: drogi wojewódzkie nr 948, 949"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Krzysztof Wysogląd prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KONKRET Krzysztof Wysogląd Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37, 32-600 Oświęcim – Lider Konsorcjum
Mateusz Momot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot ul. Wł. Jagiełły 48, 43-155 Bieruń – Uczestnik Konsorcjum

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

7. Numer umowy : 84/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 13.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 7 – RDW Jakubowice: drogi wojewódzkie nr 783, 791"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : 1. EXDROG Sp. z o.o. Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

8. Numer umowy : 82/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 13 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 965, 966

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol ul. Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

9. Numer umowy : 65/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 14 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 955, 956, 953

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Pol-Bruk Pietrzak Sp. J. ul. Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

10. Numer umowy : 77/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 05.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 16 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 963, 964, 966

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Lider Konsorcjum, F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Uczestnik Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

11. Numer umowy : 85/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 13.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 21 –RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 968

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Wiesław Matusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WM Wiesław Matusik Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Lider Konsorcjum , MATPARK Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Partner Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

12. Numer umowy : 86/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 13.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 23 –RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 969

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Wiesław Matusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WM Wiesław Matusik Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Lider Konsorcjum , MATPARK Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Partner Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

13. Numer umowy : 87/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 13.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 26 –RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 981

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa TRANSROL Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330 Grybów,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
D. Sicińska