Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w Starym Sączu
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS/UNSS/5/2023
Wadium:
nie dotyczy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.03.2023 r. godz. 10.00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
NUMER UMOWY: 34/2023/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 8 marca 2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w Starym Sączu

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: PMP STYLE Sp. z o.o. ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – Wydział Zamówień Publicznych.