Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-UNSS/4/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
15.03.2023r
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr ;53/2023/ZDW z dnia 20.03.2023
Strony umowy ; Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 300-085 Kraków ul.Glowackiego 56
Wykonawca : Mariusz Podoba ELDREAM Mariusz Podoba ul.Bukowska 70,32-050 Skawina
Przedmiot umowy : Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów