Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 37
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
11 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
12 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-7/23 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-11/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
15 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
16 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
17 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
18 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
19 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
20 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
Strona 2 z 4