Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
2 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
3 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
4 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
5 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
6 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
7 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
8 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
9 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
10 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
11 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
12 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
13 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
14 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
15 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
Strona 1 z 384