Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDW.NS/ZP-03-VII/2009 Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich... roboty budowlane
107 RDW.NS/NPU-02-II/2009 „Demontaż barier stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 odcinek... usługi
108 RDW.NS/NPU-03-II/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 1,90 x 2,0m w ciągu drogi... roboty budowlane
109 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
110 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
111 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
112 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
113 RDW.NS/NPU-01-III/2009 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Maciejowskim w ciągu drogi... roboty budowlane
114 RDW.NS/ZP-02-III/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
115 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
116 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
117 RDW.NS/NPU-04-IV/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery... roboty budowlane
118 RDW.NS/ZP-04-IV/2009 „Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
119 RDW.NS/ZP-08-III/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
120 RDW.NS/ZP-04-III/2009 „Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd” roboty budowlane
Strona 8 z 384