Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 DI-3-271/58/UNSS/09 Opracowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia... usługi
137 ZP-22/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
138 RDWT/ZP-21/2009 Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy drodze... roboty budowlane
139 RDWT/ZP-22/2009 Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowościach... roboty budowlane
140 ZP2VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów... usługi
141 ZP-RDW-K-34/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
142 RDW.NS/NPU-03-VII/2009 „Naprawa uszkodzonej nawierzchni zatoki autobusowej w ciągu drogi... roboty budowlane
143 RDW.NS/NPU-01-VII/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969” roboty budowlane
144 RDWT/ZP-25/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
145 RDWM/ZP-27/2009 Dostawa prefabrykatów betonowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
146 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
147 Umowa nr RDWT/U-34/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 1... usługi
148 Umowa nr RDWT/U-35/ZP-12/2009 Przedmiot umowy: Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich... usługi
149 Umowa nr RDWT/U-36/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 3... usługi
150 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
Strona 10 z 384