Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 dostawy
17 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
18 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
19 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
20 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
21 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
22 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
23 ZP 7 V / 09 Obwodnica Dobczyc. roboty budowlane
24 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
25 ZP1VI/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II. Modernizacja... roboty budowlane
26 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
27 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
28 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
29 RDWT/ZP-15/2009 Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości... roboty budowlane
30 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
Strona 2 z 384