Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 RDWT/ZP-31/2009 Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku... roboty budowlane
197 RDWT/ZP-33/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach... dostawy
198 RDWM/ZP-34/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 58 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
199 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
200 RDWM/ZP-35/2009 Czyszczenie ciągów kanalizacji wraz ze studzienkami na terenie RDW w... usługi
201 RDWT/ZP-32/2009 Dostawa 70 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla... dostawy
202 RDWM/ZP-37/2009 Wykonanie analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych... usługi
203 RDWM/NPU-15/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie obrywu pobocza i skarpy w... roboty budowlane
204 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
205 RDWM/ZP-32/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
206 RDWM/NPU-17/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie skarpy, poprawa... roboty budowlane
207 RDWM/NPU-18/2009 Poprawa odwodnienia DW nr 956 w m. Sułkowice, ul. Partyzantów odc... roboty budowlane
208 RDWM/NPU-16/2009 Remont uszkodzonego przepustu przy DW nr 964 w m. Wola Skrzydlańska. roboty budowlane
209 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
210 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
Strona 14 z 382