Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDW.NS/ZP-05-VII/2009 „Naprawa umocnień koryta potoku Lejowy pod mostem oraz w jego... roboty budowlane
77 RDW.NS/ZP-06-VII/2009 „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 odcinek Krowiarki –... roboty budowlane
78 Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.PODHALE"09 Program... usługi
79 RDWT/ZP-18/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
80 RDWM/ZP-22/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
81 Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia... usługi
82 ZP-19/RJ/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
83 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
84 RDWM/NPU-10/2009 Wynajem koparki wraz z obsługą do usunięcia szkód powodziowych. Wynajem samochodu... usługi
85 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
86 RDWM/NPU-13/2009 Udrożnienie i monitoring kanalizacji deszczowej w m. Harbutowice w... usługi
87 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
88 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
89 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
90 Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56: 1. pomieszczenie... usługi
Strona 6 z 384