Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
92 RDWT/ZP-19/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś –... roboty budowlane
93 RDW.NS/NPU-02-VII/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 odc. nr 100... roboty budowlane
94 DI-3-271/57/UNSS/09 Opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie warunków realizacji... usługi
95 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
96 RDW.NS/ZP-10-VII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
97 RDWM/NPU-11/2009 Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu... roboty budowlane
98 RDWM/NPU-12/2009 Usuwanie szkód popowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m... roboty budowlane
99 RDWM/NPU-14/2009 Zabezpieczenie wylotu przepustu w m. Baczyn w ciągu drogi woj. nr 956 roboty budowlane
100 RDW.NS/ZP-11-VII/2009 „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
101 ZP-RDW-K-33/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791 Odc... roboty budowlane
102 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
103 ZP 3 VII/2009 Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko roboty budowlane
104 ZP-20/RJ/2009 Likwidacja przełomu na drodze wojewódzkiej nr 964 w m. Strzelce Małe roboty budowlane
105 ZP-21/RJ/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
Strona 7 z 384