Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWM/UNSS/3/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
122 ZDW-DN-4-271-12/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
123 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
124 ZDW-DN-4-271-14/23 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
125 ZDW-DN-4-271-16/23 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
126 ZDW-DN-4-271-9/23 Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową... roboty budowlane
127 ZDW-DN-4-271-13/23 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-7/23 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-11/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
131 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
132 RDWT/UNSS/1/2023 Zakup bloków betonowych dostawy
133 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
134 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
135 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
Strona 9 z 384