Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 sprawy wewnętrzne DU-3 Wykonanie, montaż oraz podświetlenie informacji wizualnej na... roboty budowlane
137 sprawy wewnętrzne DN-5 Aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dostawy
138 sprawy wewnętrzne DU-3 Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
139 sprawy wewnętrzne RDWT "Zakup bloków betonowych" dostawy
140 sprawy wewnętrzne DU-3 "Remont węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym w Nowy Sącz... roboty budowlane
141 sprawy wewnętrzne DU-3 "Montaż kurtyn przeciwpożarowych na elewacji budynku garażowego w... roboty budowlane
142 sprawy wewnętrzne DU-3 "Remont pomieszczenia WC na parterze budynku administracyjnego... roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-132/22 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
144 sprawy wewnętrzne DU-1 "Modernizacja korpusu drogowego DW 794" roboty budowlane
145 sprawy wewnętrzne DU-4 "Wymiana czujnika drogowego w stacji meteo na DW 980 w m. Siemiechów" roboty budowlane
146 sprawy wewnętrzne DN-8 "Wykonanie materiału filmowego dla zadań realizowanych w trybie... usługi
147 sprawy wewnętrzne DU-3 "Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego... dostawy
148 sprawy wewnętrzne DN-5 "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz aktualizacja... dostawy
149 sprawy wewnętrzne DN-5 "Aktualizacja oprogramowania TeamViewer Corporate i Veritas" dostawy
150 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
Strona 10 z 382