Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DU-1-271-1/003/23 Usługi badawcze – Analiza stanu obiektu mostowego infrastruktury... usługi
17 ZDW-DN-4-271-69/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-68/23 Rozbudowa modułu integracji systemu MKA z systemem komunikacji... usługi
19 ZDW-DN-4-271-67/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
20 ZDW-DN-4-271-71/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 949 w m. Osiek usługi
21 ZDW-DN-4-271-66/23 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-58/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu dróg Wojewódzkich w... dostawy
23 ZDW-DN-4-271-57/23 Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie zmian w systemie MKA... usługi
24 ZDW-DN-4-271-56/23 Przebudowa / rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową... usługi
25 ZDW-DN-9-271-1-1/23 Usługi badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach... usługi
26 ZDW-DN-4-271-65/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
27 ZDW-DN-4-271-61/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa –... usługi
28 ZDW-DN-4-271-62/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-64/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-59/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 2 z 383