Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-53/23 Monitoring osuwisk w ciągu DW 975 usługi
32 ZDW-DN-4-271-60/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
33 ZDW-DN-4-271-44/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 967 w m. Winiary – opracowanie... usługi
34 ZDW-DN-4-271-55/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
35 ZDW/DI6/271-1/004/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników oraz weryfikacja skuteczności... usługi
36 ZDW-DN-4-271-48/23 Dostawa serwerów i przełączników dostępowych sieci LAN wraz z ich... dostawy
37 ZDW-DN-4-271-50/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
38 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
39 ZDW-DN-4-271-49/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
40 ZDW-DU-5-271-1-007/23 Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z... usługi
41 ZDW-RDWJ-271-1-026/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
42 ZDW-DN-4-271-51/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-46/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-47/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
45 ZDW-DU-5-271-1-005/23 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
Strona 3 z 382