Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 usługi
2 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w... usługi
3 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
4 dostawy
5 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
6 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
7 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
8 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
9 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
10 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
11 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
12 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
13 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
14 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
15 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
Strona 1 z 384