Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 DI3-271/70/UNSS/09 Sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok produkcji 1999,... usługi
122 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
123 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
124 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
125 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
126 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
127 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
128 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
129 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
130 DN-3-271-19/21 Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
131 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
132 DU-4-sprawy wewnętrzne-1-4/2022 Awaryjna naprawa uszkodzeń sygnalizacji akomodacyjnej na DW 963 w... roboty budowlane
133 DU-5/UNSS/1/2023 Wykonanie naklejek do promocji MKA dostawy
134 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
135 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
Strona 9 z 384