Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia... usługi
32 Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56: 1. pomieszczenie... usługi
33 Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaprasza do złożenia... usługi
34 Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaprasza do złożenia... usługi
35 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
36 Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3-go... roboty budowlane
37 Dostawa 2.500 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
38 „Wykonanie wierceń (otworów badawczych) do głębokości 2 m w... usługi
39 Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach,... usługi
40 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach,... roboty budowlane
41 Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch... usługi
42 Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 200 ton dostawy
43 Sporządzenie „Operatu wznowienia granic części pasa drogowego... usługi
44 Tłumaczenie z języka słowackiego na język polski i z języka... usługi
45 Opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej dla zadania: „... usługi
Strona 3 z 384