Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5641 ZN / 1 / 2009 Dozór budynków w okresie 01-10-2009 do 30-09-2010 z podziałem na... usługi
5642 ZP 1 IX/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
5643 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
5644 ZP 1 XII/09 Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem ooś... usługi
5645 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
5646 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
5647 ZP 1VIII/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
5648 ZP 1XI/09 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg... usługi
5649 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
5650 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
5651 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
5652 ZP 2IX/09 Dostawa dwóch sztuk wytwornic solanki dostawy
5653 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
5654 ZP 2XI/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
5655 ZP 3 VI / 09 Remont przepustów w m. Czasław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 z... roboty budowlane
Strona 377 z 382