Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5650
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWT-271-2-47/22 Ścięcie poboczy w ciągu DW 964, 975 roboty budowlane
107 RDWT-271-2-46/22 Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą usługi
108 RDWT-271-2-45/22 Malowanie ścian budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
109 RDWNS-271-2-83/22 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
110 sprawy wewnętrzne RDWM Naprawa dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DW 967 w m... roboty budowlane
111 sprawy wewnętrzne RDWM Zabezpieczenie muru czołowego przepustu w ciągu DW 957 w m. Zawoja roboty budowlane
112 sprawy wewnętrzne RDWT Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 977 poprzez... roboty budowlane
113 RDWT-271-2-44/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
114 RDWT-271-2-43/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
115 RDWT-271-2-42/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
116 RDWT-271-2-40/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
117 RDWM-271-2-33/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
118 RDWK-271-2-49/2022 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
119 RDWK-271-2-48/2022 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
120 RDWK-271-2-50/22 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
Strona 8 z 377