Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DI-2-271-1-002/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn... usługi
107 ZDW-DI-2-271-1-001/23 Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej... usługi
108 ZDW-DN-8-271-1-1/23 Przygotowanie filmów promocyjnych inwestycji realizowanych przez ZDW... usługi
109 RDWM/UNSS/5/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
110 DI-1-532-1/23 Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w... usługi
111 ZDW-DN-4-271-21/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa mostu w ciągu DW 981 na... usługi
112 ZDW-DN-4-271-20/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska –edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
113 RDWK-UNSS/12/2023 Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji. dostawy
114 ZDW-DN-4-271-15/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 980 z DG 271101K (ul. Kazimierza... usługi
115 ZDW-DN-4-271-19/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja V: Budowa chodnika w... roboty budowlane
116 ZDW-DN-4-271-17/23 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
117 ZDW-DN-4-271-18/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
118 DU-5/UNSS/1/2023 Wykonanie naklejek do promocji MKA dostawy
119 RDWK-271-2-1/23 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
120 RDWM/UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
Strona 8 z 384