Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5477
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-66/22 Budowa zatoki autobusowej przy DW 980 w m. Rzepiennik Biskupi roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-64/22 Rozbudowa zabytkowego przepustu pod DW 956 na Przełęczy Sanguszki w... usługi
108 ZDW-DN-4-271-12/22 Rozbudowa DW 956 wraz z budową nowego mostu na potoku Harbutówka w... usługi
109 RDWT-271-2-19/22 Dostawa farby do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
110 ZDW-DN-4-271-21/22 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 981 z DP 1567 K w m... usługi
111 ZDW-DN-4-271-4/22 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 975 z DW 980 w m. Zakliczyn –... usługi
112 ZDW-DN-4-271-58/22 Remont wiaty garażowej na terenie siedziby ZDW Kraków (ul... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-70/22 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
114 ZDW-DN-4-271-67/22 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-53/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
116 ZDW-DN-4-271-48/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
117 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2022 „Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
118 ZDW/DU-3-221/4/2022 Dzierżawa części pasa drogowego z przeznaczeniem na czasowy postój... usługi
119 ZDW/DU-3-221/3/2022 „Wynajem pokoi biurowych w budynku administracyjnym oraz powierzchni... usługi
120 ZDW/DU-3-221/2/2022 „Najem lokali, powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
Strona 8 z 366