Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5650
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 sprawy wewnętrzne DN-3 Wykonanie aneksu kuchennego w sekretariacie na II piętrze budynku... dostawy
122 RDWJ-271/2-12/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
123 RDWJ-271/2-11/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
124 ZDW-DU-3-271-ZMW/29/2022 „Usługi recepcyjne w obiektach budynkowych administrowanych przez... usługi
125 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby RDWNS dostawy
126 RDWT-271-2-41/22 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
127 RDWK-271-2-47/2022 Dostawa polimerobetonowych produktów tj rusztów wpustu ulicznego w... dostawy
128 ZDW-DU-3-221/7/2022 „Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
129 ZDW-DU-3-271-ZMW/34/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-122/22 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
131 ZDW-DN-4-271-121/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
132 ZDW-DN-4-271-120/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy... usługi
133 sprawy wewnętrzne RDWM Wymiana warstwy ścieralnej DW 953 w m. Zebrzydowice roboty budowlane
134 ZDW-DN-4-271-115/22 Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich... usługi
135 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
Strona 9 z 377