Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5643
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew w ciągu DW 981 (ul... usługi
152 ZDW-DN-4-271-111/22 Obwodnica Brzeszcz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie... usługi
153 sprawy wewnętrzne RDWT Awaryjna powypadkowa naprawa samochodu marki Fiat Ducato usługi
154 RDWT-271-2-36/22 Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni deszczowych EPS P40 i EPS... usługi
155 sprawy wewnętrzne DN-5 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dostawy
156 sprawy wewnętrzne RDWNS Oczyszczenie skarpy skalnej i uporządkowanie pasa drogowego DW 971 w... roboty budowlane
157 ZDW-DN-4-271-109/22 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
158 ZDW-DN-4-271-108/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
159 RDWT-271-2-33/22 Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach do układania na... dostawy
160 sprawy wewnętrzne RDWK Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 780 w m... roboty budowlane
161 RDWT-271-2-32/22 Zakup materiałów malarskich dla Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
162 sprawy wewnętrzne RDWM Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego przy wylocie... roboty budowlane
163 RDWT-271-2-31/22 Zakup materiałów malarskich dla Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
164 sprawy wewnętrzne RDWNS Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 969 m... roboty budowlane
165 ZDW-DN-4-271-104/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
Strona 11 z 377