Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
166 ZDW-DN-4-271-132/22 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
167 sprawy wewnętrzne DU-1 "Modernizacja korpusu drogowego DW 794" roboty budowlane
168 sprawy wewnętrzne DU-4 "Wymiana czujnika drogowego w stacji meteo na DW 980 w m. Siemiechów" roboty budowlane
169 sprawy wewnętrzne DN-8 "Wykonanie materiału filmowego dla zadań realizowanych w trybie... usługi
170 sprawy wewnętrzne DU-3 "Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego... dostawy
171 sprawy wewnętrzne DN-5 "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz aktualizacja... dostawy
172 sprawy wewnętrzne DN-5 "Aktualizacja oprogramowania TeamViewer Corporate i Veritas" dostawy
173 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
174 ZDW-DN-4-271-125/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
175 sprawy wewnętrzne RDWT "Remont kanalizacji i pomieszczeń biurowych" roboty budowlane
176 sprawy wewnętrzne DN-5 "Maintanance za rok 2022 dla licencji systemu ELO Professional w... usługi
177 sprawy wewnętrzne RDWT "Demontaż i montaż barier drogowych na DW 975 i 980" roboty budowlane
178 sprawy wewnętrzne RDWT Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na... usługi
179 sprawy wewnętrzne DN-5 Wznowienie serwisów urządzeń FortiGate 500E i FortiAnalyzer 300F na... usługi
180 sprawy wewnętrzne RDWNS Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
Strona 12 z 384