Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5737
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
211 ZDW-DU-3-271-ZMW/29/2022 „Usługi recepcyjne w obiektach budynkowych administrowanych przez... usługi
212 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby RDWNS dostawy
213 RDWT-271-2-41/22 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
214 RDWK-271-2-47/2022 Dostawa polimerobetonowych produktów tj rusztów wpustu ulicznego w... dostawy
215 ZDW-DU-3-221/7/2022 „Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
216 ZDW-DU-3-271-ZMW/34/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
217 ZDW-DN-4-271-122/22 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
218 ZDW-DN-4-271-121/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
219 ZDW-DN-4-271-120/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy... usługi
220 sprawy wewnętrzne RDWM Wymiana warstwy ścieralnej DW 953 w m. Zebrzydowice roboty budowlane
221 ZDW-DN-4-271-115/22 Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich... usługi
222 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
223 ZDW-DU-3-271-ZMW/33/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
224 ZDW-DN-4-271-119/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
225 ZDW-DN-4-271-118/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
Strona 15 z 383