Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5741
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
226 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
227 ZDW-DU-3-271-ZMW/33/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
228 ZDW-DN-4-271-119/22 Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń... usługi
229 ZDW-DN-4-271-118/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
230 ZDW-DN-4-271-116/22 Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia dostawy
231 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby RDWNS dostawy
232 sprawy wewnętrzne DN-5 Zakup oprogramowania komputerowego dostawy
233 ZDW-DN-4-271-113/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
234 RDWT-271-2-39/22 Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
235 ZDW/DU/3-221/6/2022 "Dzierżawa części pasa drogowego w ramach obsługi ruchu drogowego" usługi
236 sprawy wewnętrzne DN-5 Zakup oprogramowania BricsCAD dostawy
237 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
238 ZDW-DN-4-271-114/22 Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu DW 971 roboty budowlane
239 ZDW-DN-4-271-110/22 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
240 sprawy wewnętrzne DU-5 Przeniesienie stacji meteo na DW 957 – przełęcz Krowiarki roboty budowlane
Strona 16 z 383