Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
241 sprawy wewnętrzne RDWNS Oczyszczenie skarpy skalnej i uporządkowanie pasa drogowego DW 971 w... roboty budowlane
242 ZDW-DN-4-271-109/22 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
243 ZDW-DN-4-271-108/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
244 RDWT-271-2-33/22 Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach do układania na... dostawy
245 sprawy wewnętrzne RDWK Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 780 w m... roboty budowlane
246 RDWT-271-2-32/22 Zakup materiałów malarskich dla Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
247 sprawy wewnętrzne RDWM Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego przy wylocie... roboty budowlane
248 RDWT-271-2-31/22 Zakup materiałów malarskich dla Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
249 sprawy wewnętrzne RDWNS Remont nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów w ciągu DW 969 m... roboty budowlane
250 ZDW-DN-4-271-104/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
251 ZDW-DN-4-271-105/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
252 ZDW-DN-3-271-28/22 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
253 ZDW-DN-3-271-27/22 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
254 sprawy wewnętrzne DU-4 Awaryjna naprawa sygnalizacji akomodacyjnej na DW 791 w m. Olkusz roboty budowlane
255 ZDW-DU-3-271-ZMW/27/2022 „Sprzedaż samochodu – samochód ciężarowy do 3,5 t” dostawy
Strona 17 z 382