Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5602
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 sprawy wewnętrzne DN-5 "Aktualizacja oprogramowania TeamViewer Corporate i Veritas" dostawy
32 ZDW-DN-4-271-129/22 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem... roboty budowlane
33 ZDW-DN-4-271-125/22 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
34 sprawy wewnętrzne RDWT "Remont kanalizacji i pomieszczeń biurowych" roboty budowlane
35 sprawy wewnętrzne DN-5 "Maintanance za rok 2022 dla licencji systemu ELO Professional w... usługi
36 sprawy wewnętrzne RDWT "Demontaż i montaż barier drogowych na DW 975 i 980" roboty budowlane
37 sprawy wewnętrzne RDWT Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na... usługi
38 sprawy wewnętrzne DN-5 Wznowienie serwisów urządzeń FortiGate 500E i FortiAnalyzer 300F na... usługi
39 sprawy wewnętrzne RDWNS Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
40 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
42 sprawy wewnętrzne DU-1 "Inwentaryzacja stanu 2 inklinometrów zainstalowanych w... usługi
43 sprawy wewnętrzne DU-5 "Przeniesienie stacji monitorującej ID0071" roboty budowlane
44 sprawy wewnętrzne DI-4 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w... usługi
45 sprawy wewnętrzne DI-6 Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn... usługi
Strona 3 z 374