Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
47 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
48 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
49 ZDW-DN-4-271-54/23 Rozbudowa skrzyżowań DW 933 z drogami gminnymi w m. Brzeszcze –... usługi
50 ZDW-DN-4-271-53/23 Monitoring osuwisk w ciągu DW 975 usługi
51 ZDW-DN-4-271-52/23 Dostawa i montaż stacji meteo dostawy
52 ZDW-DN-4-271-60/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
53 ZDW-DN-4-271-44/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 967 w m. Winiary – opracowanie... usługi
54 ZDW-DN-4-271-55/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
55 ZDW/DI6/271-1/004/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników oraz weryfikacja skuteczności... usługi
56 ZDW-DN-4-271-48/23 Dostawa serwerów i przełączników dostępowych sieci LAN wraz z ich... dostawy
57 ZDW-DN-4-271-50/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
58 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
59 ZDW-DN-4-271-49/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
60 ZDW-DU-5-271-1-007/23 Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z... usługi
Strona 4 z 384