Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5356 RDWT/ZP-43/2009 Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 975,977 na... roboty budowlane
5357 RDWT/ZP-44/2009 Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 977,979,981,993... roboty budowlane
5358 RDWT/ZP-40/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
5359 RDWt/ZP-38/2009 Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
5360 RDWT/ZP-34/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś -... roboty budowlane
5361 RDWT/ZP-29/2009 Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowości Wojnicz –... roboty budowlane
5362 RDWt/ZP-36/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego drogi... usługi
5363 RDWT/ZP-27/2009 Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 768 i 964 na... roboty budowlane
5364 RDWT/ZP-24/2009 Odtworzenie rowów , plantowanie poboczy na drogach wojewódzkich... roboty budowlane
5365 RDWT/ZP-23/2009 Odtworzenie rowów , plantowanie poboczy na drogach wojewódzkich... roboty budowlane
5366 RDWT/U-114/2009 Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Łętowice Wojnicz... roboty budowlane
5367 RDWT/U-112/2009 Ustawienie drogowych barier ochronnych na przepustach drogowych w... roboty budowlane
5368 RDWT/U-111/2009 Remont odwodnienia dojazdów do mostu w m. Gorlice w ciągu drogi... roboty budowlane
5369 RDWT/U-110/2009 Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 110 km 0 010... roboty budowlane
5370 RDWT/U-109/2009 Wycinka 6 szt. drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 768 w m... usługi
Strona 358 z 384