Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5371 RDWT/U-107/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
5372 RDWT/U-106/2009 Wykonanie naprawy barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich roboty budowlane
5373 RDWT/U-105/2009 Odbudowa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji swietlnej na... usługi
5374 RDWT/U-102/2009 Wynajem ciągnika rolniczego z przyczepą wraz z obsługą do prac... usługi
5375 RDWT/U-99/2009 Usługi przewozu sypkich materiałów dla Obwodu drogowego w Ciężkowicach usługi
5376 RDWT/U-98/2009 Usługi przewozu sypkich materiałów dla Obwodu drogowego w Sieradzy usługi
5377 RDWT/U94/2009 roboty budowlane
5378 RDWT/U-93/2009 Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Nieciecza roboty budowlane
5379 RDWT/U-92/2009 Remont uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
5380 RDWT/U-91/2009 Naprawa poręczy na moście w miejscowości Bogoniowice w ciągu drogi... roboty budowlane
5381 RDWT/U-89/2009 Remont kanalizacji opadowej w miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi... roboty budowlane
5382 RDWM/NPU-28/2009 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5383 RDWM/NPU-27/2009 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5384 DI-3 - 271/84/UNSS/09 Dostawa instalacji oraz wdrożenie oprogramowania DevicePro2009 dostawy
5385 RDW.NS/NPU-12-XII/2009 „Oczyszczenie koryta potoku Lichnia pod mostem i w jego obrębie w m... roboty budowlane
Strona 359 z 384