Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5386 RDW.NS/NPU-06-XI/2009 „Naprawa chodnika w ciągu DW nr 958 odc. nr 080 km 15 470 – 15 790 w... roboty budowlane
5387 RDW.NS/NPU-03-XI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km... roboty budowlane
5388 RDW.NS/NPU-02-XI/2009 „Naprawa umocnień stożka mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica –... roboty budowlane
5389 RDW.NS/NPU-01-XI/2009 „Dostawa barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 na magazyn... dostawy
5390 RDW.NS/NPU-06-X/2009 „Odwodnienie DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km 2 975 – 3 040... roboty budowlane
5391 RDW.NS/NPU-05-X/2009 „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Dróg... roboty budowlane
5392 RDW.NS/NPU-03-X/2009 „Remont piaskarek i pługów odśnieżnych, będących na stanie Obwodu... usługi
5393 RDW.NS/NPU-02-X/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 2 O 1,50m w m. Tylmanowa, w... roboty budowlane
5394 DI-3-271/95/UNSS/09 Montaż siedmiu urządzeń lokalizacji pojazdów na pojazdach służbowych... usługi
5395 RDW-J-V-51/2009 Oczyszczenie rowów i umocnienie poboczy na drodze wojewódzkiej nr... roboty budowlane
5396 RDW-J-V-49/2009 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakresu i jakości wykonanych robot... roboty budowlane
5397 ZP-18/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5398 ZP 6 XI/09 Ubezpieczenie pojazdu UNIMOG w zakresie OC, AC, KR, NW i Assistance... usługi
5399 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
5400 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
Strona 360 z 383