Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5737
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5416 RDWM/ZP-50/2009 Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na... roboty budowlane
5417 RDWM/ZP-49/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
5418 RDWM/NPU-36/2009 Remont chodnika w ciągu DW nr 964 w m. Wieliczka, ul. Lednicka roboty budowlane
5419 RDWM/NPU-35/2009 Dostawa barier drogowych dla RDW w Myślenicach dostawy
5420 DI-3-271/96/UNSS/09 Dostawa klimatyzatora wraz z montażem dostawy
5421 DI-3 - 271/81/UNSS/09 Wykonania systemu monitoringu sterowników ruchu drogowego oraz... usługi
5422 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
5423 RDWM/NPU-34/2009 Wykonanie studni rewizyjnej na wylocie przepustu w m. Łąkta Górna w... roboty budowlane
5424 RDWM/NPU-32/2009 Remont i uszczelnienie przepustu w m. Sieraków w ciągu DW nr 964 roboty budowlane
5425 RDWM/NPU-30/2009 Czyszczenie separatorów i osadników wraz z kanalizacja deszczową... usługi
5426 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
5427 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
5428 DI-3-271/80/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
5429 DI-3-271/79/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
5430 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
Strona 362 z 383