Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5643
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5461 ZP 2IX/09 Dostawa dwóch sztuk wytwornic solanki dostawy
5462 ZP-24/RJ/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
5463 ZN / 1 / 2009 Dozór budynków w okresie 01-10-2009 do 30-09-2010 z podziałem na... usługi
5464 Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch... usługi
5465 RDW.NS/NPU-01-VIII/2009 „Umocnienie stożków oraz naprawa chodników przy moście na potoku... roboty budowlane
5466 RDW.NS/NPU-03-VIII/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
5467 RDW.NS/NPU-02-VIII/2009 „Naprawa uszkodzonego chodnika w m. Łącko, w ciągu DW nr 969” roboty budowlane
5468 RDW.NS/ZP-03-VIII/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5469 ZP 5VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
5470 ZP 1 IX/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
5471 ZP-23/RJ/2009 Dostawa kruszywa do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach dostawy
5472 DI-3-271/61/UNSS/09 Sporządzenie "Operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych... usługi
5473 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
5474 ZP 4 VIII/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków-Chełmek, etap II –... roboty budowlane
5475 ZP 3 VIII / 09 Remont mostu na potoku b. n. w m. Florynka. roboty budowlane
Strona 365 z 377