Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5643
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5476 RDW.NS/ZP-06-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
5477 RDWT/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
5478 RDWM/ZP-30/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
5479 RDWM/ZP-29/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5480 RDW.NS/ZP-05-VIII/2009 „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości... dostawy
5481 RDWM/ZP-28/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
5482 RDWT/U-50/2009 Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie... usługi
5483 Umowa nr RDWT/U-49/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5484 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5485 Umowa nr RDWT/U-47/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5486 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5487 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5488 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5489 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5490 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
Strona 366 z 377