Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5476 RDWM/NPU-25/2009 Remont ogrodzenia terenu działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
5477 RDWM/ZP-44/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5478 RDWM/ZP-43/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5479 RDWM/NPU-22/2009 Remont przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965 roboty budowlane
5480 RDWM/ZP-42/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5481 RDWM/ZP-41/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5482 RDWM/ZP-40/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5483 RDWM/ZP-39/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5484 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
5485 RDW.NS/04-XI/2009 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
5486 RDW.NS/ZP-02-X/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
5487 RDW.NS/NPU-01-X/2009 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla... roboty budowlane
5488 RDW-J-V-43/2009 Wykonania opinii technicznej dotyczącej możliwości przejazdu przez... roboty budowlane
5489 RDW-J-V-42/2009 Remont mostu na potoku b/n w ciągu drogi wojew. Nr 775 odc.130 km 0... roboty budowlane
5490 RDW-J-V- 40/2009 Wymiana uszkodzonej karty wideodetekcji Autoscope Atlas w... roboty budowlane
Strona 366 z 384