Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5491 RDW-J-V- 35/2009 Wymiana zniszczonych barier energochłonnych SP-09 w ilości 170 mb. roboty budowlane
5492 RDW-J-V- 32/2009 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego przy drodze woj. Nr 775 w... roboty budowlane
5493 RDW-J-V-22/2009 Sprzedaż drewna usługi
5494 RDW-J-V-1/2009 Montaż bariery ochronnej stalowej skrajnej SP-09 z rozstawem słupków... roboty budowlane
5495 RDW.NS/NPU-04-X/2009 „Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego... usługi
5496 RDW.NS/ZP-04-IX/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
5497 RDW.NS/ZP-02-IX/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
5498 ZP-29/RJ/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
5499 ZP3XI/09 Wykonanie robót związanych z utrzymaniem nośności mostu na potoku... roboty budowlane
5500 ZP-RDW-K-44/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
5501 RDWT/ZP-42/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
5502 RDWT/ZP-41/2009 Pobranie i zbadanie jakości wód opadowych i roztopowych w punktach... usługi
5503 Zp 5 X/09 Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w m. Stryszawa- zaprojektuj i... roboty budowlane
5504 ZP-28/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5505 ZP 2XI/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
Strona 367 z 384