Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5650
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5491 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5492 Umowa nr RDWT/U-47/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5493 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5494 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5495 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5496 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5497 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
5498 Umowa nr RDWT/U-40/ZP-14/2009 „Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi... roboty budowlane
5499 Umowa nr RDWT/U-39/2009 Wykonanie odwodnienia w obrębie przepustów drogowych w ciągu drogi... roboty budowlane
5500 Umowa nr RDWT/U-38/2009 Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m... roboty budowlane
5501 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
5502 Umowa nr RDWT/U-36/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 3... usługi
5503 Umowa nr RDWT/U-35/ZP-12/2009 Przedmiot umowy: Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich... usługi
5504 Umowa nr RDWT/U-34/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 1... usługi
5505 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
Strona 367 z 377