Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5506 RDWM/ZP-36/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi... roboty budowlane
5507 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
5508 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
5509 RDW.NS/NPU-04-IX/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych... roboty budowlane
5510 RDW.NS/NPU-03-IX/2009 „Malowanie poręczy mostów w m. Czarny Dunajec i Ludźmierz, w ciągu... roboty budowlane
5511 RDW.NS/NPU-02-IX/2009 „Naprawa uszkodzonego muru kamiennego w m. Szczawa, w ciągu DW nr 968” roboty budowlane
5512 RDW.NS/NPU-01-IX/2009 „Likwidacja uszkodzeń pasa drogowego w m. Tylmanowa, w ciągu DW nr... roboty budowlane
5513 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
5514 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
5515 ZP 4 VII / 09 „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn „... usługi
5516 ZP 5 IX/09 Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I... roboty budowlane
5517 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
5518 RDW.NS/ZP-03-IX/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
5519 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
5520 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
Strona 368 z 382