Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5521 DI-3-271/69/UNSS/09 Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na... usługi
5522 RDWM/ZP-38/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem do załadunku materiałów... usługi
5523 ZP-26/RJ/2009 Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu... usługi
5524 RDW.NS/03-X/2009 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
5525 ZP 4 IX / 09 Zabezpieczenie koryta potoku Ścieklec oraz stabilizacja gruntu (... roboty budowlane
5526 DI-3-271/67/UNSS/09 usługi
5527 ZP-25/RJ/2009 Usuwanie skutków powodzi – naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
5528 RDWT/ZP-35/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
5529 RDWM/ZP-36/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi... roboty budowlane
5530 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
5531 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
5532 RDW.NS/NPU-04-IX/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych... roboty budowlane
5533 RDW.NS/NPU-03-IX/2009 „Malowanie poręczy mostów w m. Czarny Dunajec i Ludźmierz, w ciągu... roboty budowlane
5534 RDW.NS/NPU-02-IX/2009 „Naprawa uszkodzonego muru kamiennego w m. Szczawa, w ciągu DW nr 968” roboty budowlane
5535 RDW.NS/NPU-01-IX/2009 „Likwidacja uszkodzeń pasa drogowego w m. Tylmanowa, w ciągu DW nr... roboty budowlane
Strona 369 z 384