Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5536 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
5537 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
5538 ZP 4 VII / 09 „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn „... usługi
5539 ZP 5 IX/09 Modernizacja drogi woj. nr 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I... roboty budowlane
5540 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
5541 RDW.NS/ZP-03-IX/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
5542 ZP 10 IX/09 Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz roboty budowlane
5543 ZP-RDW-K-39/2009 Wycinka, cięcia pielęgnacyjne i sadzenie drzew przy drogach... usługi
5544 RDWM/NPU-16/2009 Remont uszkodzonego przepustu przy DW nr 964 w m. Wola Skrzydlańska. roboty budowlane
5545 RDWM/NPU-18/2009 Poprawa odwodnienia DW nr 956 w m. Sułkowice, ul. Partyzantów odc... roboty budowlane
5546 RDWM/NPU-17/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie skarpy, poprawa... roboty budowlane
5547 RDWM/ZP-32/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
5548 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
5549 RDWM/NPU-15/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie obrywu pobocza i skarpy w... roboty budowlane
5550 RDWM/ZP-37/2009 Wykonanie analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych... usługi
Strona 370 z 384