Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5643
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5551 RDW.NS/NPU-02-VII/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 odc. nr 100... roboty budowlane
5552 RDWT/ZP-19/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś –... roboty budowlane
5553 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
5554 Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56: 1. pomieszczenie... usługi
5555 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
5556 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
5557 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
5558 RDWM/NPU-13/2009 Udrożnienie i monitoring kanalizacji deszczowej w m. Harbutowice w... usługi
5559 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
5560 RDWM/NPU-10/2009 Wynajem koparki wraz z obsługą do usunięcia szkód powodziowych. Wynajem samochodu... usługi
5561 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
5562 ZP-19/RJ/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
5563 Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia... usługi
5564 RDWM/ZP-22/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
5565 RDWT/ZP-18/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 371 z 377