Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5581 DI-3-271/61/UNSS/09 Sporządzenie "Operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych... usługi
5582 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
5583 ZP 4 VIII/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków-Chełmek, etap II –... roboty budowlane
5584 ZP 3 VIII / 09 Remont mostu na potoku b. n. w m. Florynka. roboty budowlane
5585 RDW.NS/ZP-06-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
5586 RDWT/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
5587 RDWM/ZP-30/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
5588 RDWM/ZP-29/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5589 RDW.NS/ZP-05-VIII/2009 „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości... dostawy
5590 RDWM/ZP-28/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
5591 RDWT/U-50/2009 Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie... usługi
5592 Umowa nr RDWT/U-49/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5593 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5594 Umowa nr RDWT/U-47/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5595 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
Strona 373 z 384