Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5741
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5611 RDW.NS/NPU-07-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
5612 RDW.NS/NPU-06-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego sklepionego 2,0 x 1,8m w... roboty budowlane
5613 RDW.NS/NPU-05-VI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250... roboty budowlane
5614 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
5615 ZP 1VIII/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
5616 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
5617 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
5618 RDW.NS/NPU-04-V/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
5619 RDW.NS/NPU-03-V/2009 „Naprawa uszkodzonych poręczy wraz z ich dostosowaniem do wysokości... roboty budowlane
5620 RDW.NS/NPU-02-V/2009 „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
5621 RDW.NS/ZP-02-IV/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5622 RDW.NS/ZP-04-III/2009 „Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd” roboty budowlane
5623 RDW.NS/ZP-08-III/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5624 RDW.NS/ZP-04-IV/2009 „Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
5625 RDW.NS/NPU-04-IV/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery... roboty budowlane
Strona 375 z 383