Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5626 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
5627 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
5628 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
5629 RDW.NS/NPU-03-II/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 1,90 x 2,0m w ciągu drogi... roboty budowlane
5630 RDW.NS/NPU-02-II/2009 „Demontaż barier stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 odcinek... usługi
5631 RDW.NS/ZP-03-VII/2009 Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich... roboty budowlane
5632 ZP-21/RJ/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
5633 ZP-20/RJ/2009 Likwidacja przełomu na drodze wojewódzkiej nr 964 w m. Strzelce Małe roboty budowlane
5634 ZP 3 VII/2009 Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko roboty budowlane
5635 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
5636 ZP-RDW-K-33/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791 Odc... roboty budowlane
5637 RDW.NS/ZP-11-VII/2009 „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
5638 RDWM/NPU-14/2009 Zabezpieczenie wylotu przepustu w m. Baczyn w ciągu drogi woj. nr 956 roboty budowlane
5639 RDWM/NPU-12/2009 Usuwanie szkód popowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m... roboty budowlane
5640 RDWM/NPU-11/2009 Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu... roboty budowlane
Strona 376 z 383