Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5641 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
5642 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
5643 RDWM/NPU-13/2009 Udrożnienie i monitoring kanalizacji deszczowej w m. Harbutowice w... usługi
5644 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
5645 RDWM/NPU-10/2009 Wynajem koparki wraz z obsługą do usunięcia szkód powodziowych. Wynajem samochodu... usługi
5646 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
5647 ZP-19/RJ/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
5648 Wykonanie, w ramach postępowania administracyjnego, rozgraniczenia... usługi
5649 RDWM/ZP-22/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
5650 RDWT/ZP-18/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5651 Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.PODHALE"09 Program... usługi
5652 RDW.NS/ZP-06-VII/2009 „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 odcinek Krowiarki –... roboty budowlane
5653 RDW.NS/ZP-05-VII/2009 „Naprawa umocnień koryta potoku Lejowy pod mostem oraz w jego... roboty budowlane
5654 ZP-RDW-K-29/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
5655 RDW.NS/ZP-04-VII/2009 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
Strona 377 z 382