Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5746 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
5747 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
5748 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
5749 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
5750 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
5751 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
5752 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
Strona 384 z 384